FR | DE | EN
SUCHE
Mir léieren eng Famill vu schwéiere Borschte kennen, a man ons e ganze Nomëtteg mat hinnen op d'Rees. Mir gesi wéi si liewen, viru wiem si sech an Uecht huele mussen a firwat si hiert Har eigentlech benotzen.Leitung: Mike HAGEN (Industrie Designer).
Eine Veranstaltung des Panda-Club für junge Leute zwischen 6-8 Jahren.
Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'.
Zusätzliche Informationen auf www.panda-club.lu.
Termin
22.02.2018
Öffnungszeiten
14:30 – 17:00 Uhr
Eintrittspreis
5 Euro
Foto
D'Famill Rhino-Ceros
Adresse
Musée national d'histoire naturelle - 'natur musée'
RUE MUNSTER 25
L-2160 LUXEMBOURG
www.statermuseeen.lu